Loading Events

釋迦牟尼佛在一次法華會上,授記眾弟子成佛,授記阿難再供養六十二億諸佛,就可以成佛,這個數字相較於其他聖弟子所需供養諸佛的數量,如大迦葉的三百萬億諸佛,及須菩提的三百萬億那由他佛等要少許多,這是因為阿難生生世世皆把握供佛的因緣,也因此累積了不可思議的福德資糧。

如《妙法蓮華經.授學無學人記品第九》中所云:爾時佛告阿難:「汝於來世、當得作佛,號山海慧自在通王如來、應供、正遍知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。當供養六十二億諸佛,護持法藏,然後得阿耨多羅三藐三菩提。

所謂「一佛出世,千佛護持」,我們的主事佛「毘盧觀音佛祖」,為了法脈東傳,故有無量無數的諸佛菩薩,也隨著毘盧觀音佛祖,一同前來此蓬萊台灣,共同護持此人天盛事,又毘盧觀音佛祖以佛格降世,故於普濟禪寺不論現在已經上任,乃至未來即將上任的諸佛菩薩,都是莊嚴圓滿、能量具足且威德廣大的。

菩薩慈悲,特在觀音成道日於台北普濟禪寺啟建獻供大悲懺法會,廣邀已上任與未來即將上任台灣普陀山普濟禪寺之諸佛菩薩蒞臨壇場,接受大眾的供養,讓發心供養之僧信二眾弟子藉此因緣,供養上萬尊的諸佛菩薩,這是多生累劫難逢廣植大福田的殊勝機會,也因為普濟禪寺的殊勝在於「有佛真好」,所以我們在普濟禪寺的供佛功德又更加深厚。

供養諸佛菩薩的功德是非常深遠的,它可以幫助我們累積無量的福德資糧,台北普濟禪寺將於八月五日星期六(觀音成道日)中午12:00啟建「本寺僧信二眾供養台灣普陀山普濟禪寺現在至未來所有諸佛菩薩獻供大悲懺法會」,歡迎有緣僧信二眾,在如此歡喜的日子裡,把握此一年一次供養諸佛的大好機會,為自己及家人植下生生世世的殊勝法緣。

 

日期:2023年8月5日(六) (觀音成道日)
時間:中午12點
地點:台北普濟禪寺(台北市松山區塔悠路177、179號三樓)
報名電話:02-8787-9675
聯絡法師:法勤法師